Trending Stories
=Menu

Khoai Tây đi lễ chùa đầu năm

Đầu xuân năm nay ba mẹ em đi chùa, em cũng được mẹ dắt đi theo. Ở chùa người người tấp nập đi như trảy hội, vui lắm.

Mọi người cầu tài cầu lộc, khấn vái lầm rầm. Em không hiểu gì vì em mới tròn 22 tháng tuổi, nói còn “ngọng nắm”, cũng muốn cầu nhưng không biết Phật có dịch và hiểu được những lời em nói không. Thôi thì em cứ bắt chước vậy, em cũng chắp tay cầu nguyện, em cầu may mắn, hạnh phúc bình an cho gia đình em và đặc biệt là cầu đức Phật phù hộ cho em hay ăn chóng lớn để sớm đỡ đần được cho ba mẹ!

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/thi-anh/khoai-tay-di-le-chua-dau-nam-2954063.html

View all contributions by

0 comments… add one

Leave a Comment