Trending Stories
=Menu

Sam và mùa xuân

Sam thích hoa của mùa xuân, con thích những khu vườn tràn ngập cây lá, con thích và ham mê khám phá từng nắm đất, ngọn cỏ của mùa xuân.

Con đã biết cảm nhận rồi. Con yêu lớn từng ngày bên mẹ và con là mùa xuân của mẹ, Sam yêu à!

Vũ Thị Lan Hương

Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/thi-anh/sam-va-mua-xuan-2953701.html

View all contributions by

0 comments… add one

Leave a Comment