Trending Stories
=Menu

Tết đoàn viên

Cả năm 365 ngày bề bộn với công việc, người ra Bắc, kẻ vào Nam.

Có lẽ rằng khi con người mải miết với công việc cũng giấu đi phần nào sự xa cách, nỗi nhớ, niềm thương với người thân. Và chỉ có khi xuân sang, Tết về thì con cháu mới sum tụ đủ, cả nhà được quây quần bên nhau. Yêu lắm những giây phút ấy, những lúc gia đình tề tựu lại, chị em xúng xính sắm sửa đón xuân, ông bà vui chén nước trà thơm ngồi bên con cháu.

Lê Phương Lan

Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/thi-anh/tet-doan-vien-2955813.html

View all contributions by

0 comments… add one

Leave a Comment