Trending Stories
=Menu

Xuân vội

Tết đến rồi vui ơi là vui, vui nhất là gia đình nhỏ của mình có thêm củ Khoai vui xuân.

Có Khoai là có mùa xuân. Tuy năm nay hai vợ chồng không được nghỉ Tết nhưng cũng tranh thủ dẫn Khoai đi chơi. Cái xuân đầu tiên, nhanh chóng, ấm cúng…

Lê Thị Huyền

Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/thi-anh/xuan-voi-2953816.html

View all contributions by

0 comments… add one

Leave a Comment